Polityka prywatności i zaufania

Oświadczenie

 

Niniejsze oświadczenie dotyczy strony internetowej, której właścicielem jest firma MabaBud.

 

Dane osobowe

 

Pobieramy jedynie tylko te dane, które użytkownik sam zdecyduje się nam powierzyć np. e-mail, numer telefonu.

 

Pobieramy także takie dane nieosobowe jak: rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny czy odwiedzane przez użytkownika strony. Informacje te pomagają nam w pracach administracyjnych związanych z witryną.

 

W celach administracyjnych używamy również pliki cookies oraz inne technologie internetowe. Technologie te nie są wykorzystywane do pozyskiwania i przechowywania danych osobowych użytkowników.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Wykorzystujemy dane osobowe jedynie na prośbę klienta w celu dostarczenia mu informacji o usługach i w odpowiedzi na indywidualne pytania.

 

Nie dzielimy się z innymi firmami informacjami na temat naszych klientów, chyba że istnieje taka potrzeba i klient wyrazi na takie działania zgodę.

 

Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do sporządzania odpowiedzi na zapytania ofertowe otrzymane od klientów.

 

Wykorzystanie Cookies

 

1. Czym są pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

 

2. Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 

– Sesyjne pliki cookies: 

Pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika, czy rozdzielczość jego ekranu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

 

– Pliki cookies służące do analiz: 

Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ilością osób odwiedzających witrynę internetową, treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

 

-Usuwanie plików „cookies”: 

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

 

Internet Explorer

 

Opera

 

Firefox

 

Google Chrome

 

Safari

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

MIROSŁAW BAŁUK „MABABUD” USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, ul. FR. KAWY, nr 44, lok. 7, 01-496 WARSZAWA NIP 1180135965 REGON 012656464 ,Tel. +48 601 22 24 12 lub mail: biuro@mababud.com.pl

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług stanowiących prawnie uzasadniony interes firmy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia wynikających z działalności. Dane w tych celach będą przetwarzane na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów  administratora – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

 

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją działalności handlowej firmy na podstawie art .6. Rodo będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy :
– Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
– Dane kadrowe dotyczące pracowników będą archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem.
– Dane osobowe związane z działalnością administratora – 3 lata
– Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
– Dane z monitoringu – będą przechowywane 1 miesiąc kalendarzowy

 

4. Odbiorcy danych – dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS i itp )
– dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).